Evaluacioni upitnik za kurs
 „Kako komunicirati savremenu nauku?“

Dragi polaznici kursa „Kako komunicirati savremenu nauku?“, pred vama je kratak, anonimni upitnik koji će nam poslužiti da bolje razumemo važnost i kvalitet ovakvog kursa, kao i način na koji bismo mogli da ga unapredimo u budućnosti.