Liminalni predeli Srbije

Centar za promociju nauke, zajedno sa autorskim timom rada Puna crta prekinuta crta:
Budućnost liminalnih predela, u okviru art+science programa 2023. godine, organizuje vođenu
turu:
Liminalni predeli Srbije: poseta površinskim kopovima lignita Kolubara
subota 21. oktobar

Vreme polaska: 12h, Studentski trg
Očekivano vreme povratka u Beograd je oko 18 časova.

Iz najvećeg ugljenokopa na Balkanu već decenijama se crpu rezerve uglja koje pokrivaju veliki
deo energentskih potreba Srbije. Po zatvaranju eksploatacionih polja primenjivane su mere
rekultivacije. Učinci tih mera su odgajene guste šume, voćnjaci i polja, ili čak nove reljefne
formacije i regulisani rečni tokovi. Svi ovi jedinstveni prizori delovanja na pejzaž mogu se
posmatrati sa postavljenih vidikovaca.
U okviru grupne vođene ture posetioci će obići rasadnik i rekultivisanu šumu, spontano
regenerisan pejzaž napuštenog kopa, izmešteno groblje, sa zadržavanjem u amfiteatru iznad
protočnog jezera Kolubare u aktivnom delu kopova.
Učestvuju: inž. Branislav Pajić, arheolog Tijana Ivković (EPS Ogranak Kolubara) i inž. Ivana
Rakić (Šumski rasadnik Baroševac), uz moderaciju Milene Putnik.

Ukoliko ste zainteresovani da učestvujete u vođenoj turi i obilasku dela kopova Kolubarskog
basena, molimo vas da unesete vaše podatke.

Broj učesnika je ograničen. Kontaktiraćemo vas nekoliko dana pred događaj radi potvrde
učešća.

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja, možete nam pisati na art-science@cpn.rs