Otvoreni poziv art+science 2023

Jedan autor ili autorski tim može poslati više predloga projekata.

Predlog mora sadržati naslov, podnosioca prijave, autore rada, opis projekta – idejni koncept rada, plan rada koji prati dinamiku CPN programa, tehnički opis projekta, budžetsku projekciju produkcije.