Otvoreni poziv art+science 2023

Poziv je otvoren do 24. februara 2023. godine 

Sve informacije o pozivu možete naći na linku.

Jedan autor ili autorski tim može poslati više predloga projekata.

Predlog mora sadržati:

 • naziv projekta, 
 • ime podnosioca prijave i imena autorskog tima, 
 • opis projekta – idejni koncept rada, 
 • plan rada koji prati vremensku dinamiku programa art+science 2023
 • tehnički opis projekta, 
 • budžetsku projekciju produkcije.

Vremenski okvir otvorenog poziva

 • otvaranje poziva: 20. januar.
 • period za postavljanje pitanja: do 17. februara.
 • odgovori na pitanja: tokom trajanja Otvorenog poziva, do 20. februara.
 • zatvaranje poziva: 24. februar.
 • objavljivanje rezultata: do 10. marta.

Predlog vremenske dinamike programa art+science 2023

 • mart – razrada predloga i idejnog koncepta odabranog rada. Utvrđivanje plana rada.
 • april–jun – istraživanje, razvoj rada i produkcija. 
 • maj–jun – organizovanje pratećih događaja u vezi sa temom rada i istraživačkim procesom.
 • jul–septembar – produkcija rada i prateći događaji.
 • oktobar – otvaranje art+science 2023 u galeriji Podroom, Kulturnog Centra Beograda.