Prijava za Letnju školu projekta TeRRIFICA

OBRAZAC INFORMISANE SAGLASNOSTI ZA UČEŠĆE U REGIONALNOJ  LETNJOJ ŠKOLI

Ovo je obrazac informisanog pristanka za učesnike regionalne Letnje škole koja će se, u okviru Horizont 2020 projekta TeRRIFICA, održati od 27. do 30. juna 2022. godine na Ivanovim Koritima u Crnoj Gori.

Ime organizacije koja organizuje Letnju školu: Centar za promociju nauke, Beograd, Srbija

Naziv finansijera: Evropski program Horizont 2020 (poziv 2020-SwafS-2018-1), grant broj 824489

Ime projekta: Territorial Responsible Research and Innovation Fostering Climate Action TeRRIFICA (Odgovorno teritorijalno istraživanje i podsticanje inovativne akcije za klimu) 

Koordinator projekta: Wissenschaftsladen Bonn, Nemačka

Koordinator projektnih aktivnosti u Jugoistočnoj Evropi: Centar za promociju nauke, Beograd, Srbija

Ovaj obrazac informisanog pristanka sastoji se iz tri celine: 

• Informacije o Letnjoj školi

• Saglasnost (za potpisivanje učesnika Letnje škole) 

• Informacije neophodne za pripremu Letnje škole

I deo: Informacije o Letnjoj školi

Uvod: Pozivamo Vas da učestvujete u regionalnoj Letnjoj školi projekta TeRRIFICA posvećenoj klimatskim promenama i povezivanju mladih aktera (stručnjaka, aktivista i studenata) iz četiri zemlje Jugoistočne Evrope. Program Letnje škole je zasnovan na procesu kokreacije u kontekstu klimatskih akcija i mera adaptacija na klimatske promene na lokalnom, regionalnom i evropskom nivou.

Ovaj obrazac može sadržati vama strane izraze. Ukoliko imate nedoumice ili bilo kakva pitanja, molimo Vas da ih u bilo kom trenutku postavite organizatorima programa.

Cilj istraživanja: Letnja škola će se fokusirati na lokalne i regionalne izazove klimatskih delovanja. Pored toga, identifikovaće se mogućnosti i prepreke za prihvatanje klimatskih akcija i ideja za prilagođavanje klimatskim promenama. Opšti cilj kokreativnih aktivnosti sprovedenih u okviru projekta TeRRIFICA je trasiranje smernica za zainteresovane strane i donosioce odluka, uzimajući u obzir njihove potrebe, kao i pokretače i barijere za sprovođenje klimatskih akcija.

Odabir učesnika: Pozivamo Vas da učestvujete u ovoj radionici zato što smatramo da Vaše iskustvo u polju akcije za klimu i/ili kokreacije i uključivanja zainteresovanih strana može značajno doprineti definisanju smernica u ovom domenu, koje bi se odnosile na čitav region Jugoistočne Evrope.

Dobrovoljno učešće: Vaše učešče u Letnjoj školi je na dobrovoljnoj bazi. Izbor je na Vama da li ćete učestvovati ili ne. Ova odluka neće uticati na vašu eventualnu dalju uključenost u TeRRIFICA projekat. Imate slobodu da promenite mišljenje i obustavite svoje učešće u svakom trenutku, bez obzira na raniji pristanak.

Naknade: Organizatori snose sve troškove održavanja Letnje škole i vašeg učešća u njoj. Ni na koji drugi način nećete biti novčano stimulisani da učestvujete u Letnjoj školi.

Poverljivost: Svi vaši lični podaci biće čuvani u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka Republike Srbije, i biće na raspolaganju samo članovima tima koji sprovode ovu radionicu. Podaci prikupljeni u ovoj radionici zaštićeni su kroz EU Opštu uredbu o zaštiti podataka (engl. GPDR).

Pravo da odbijete ili odustanete: Možete prekinuti svoje učešće u Letnjoj školi u bilo kom trenutku bez ikakvih posledica. 

Pravo na pirstup ili brisanje podataka: Imate pravo da u bilo kom trenutku zatražite da pristupite podacima i informacijama koje ste dali, da ih proverite ili prilagodite, ili da tražite da se iste izbrišu.

Pravo na podnošenje žalbe: Imate pravo da podnesete žalbu Upravnom organu ako smatrate da proces izvođenja Letnje škole u kojoj učestvujete krši važeće zakone.

Koga kontaktirati:

Koordinator projekta: Norbert Steinhaus.
Vissenschaftsladen Bonn e.V., Reuterstraße 157, 53113 Bonn, Germany
e-pošta: norbert.steinhaus@wilabonn.de

Nacionalni koordinator: dr Tanja Adnađević
Centar za promociju nauke, Kralja Petra 46, Beograd, Srbija
e-pošta: tadnadjevic@cpn.rs

II deo: Potvrda o pristanku

Pozvan/a sam da učestvujem u regionalnoj Letnjoj školi koja se bavi klimatskim delovanjem.

Ovim potvrđujem svoju informisanu saglasnost da sam: