Obrazac informisane saglasnosti za kokreativne radionice

Ovo je obrazac informisanog pristanka za zainteresovane strane pozvane da učestvuju u kokreativnim radionicama koje se sprovode u okviru Horizon 2020 TeRRIFICA projekta.

Ime organizacije koja izvodi radionice:  Centar za promociju nauke

Ime sponzora: Evropski Fond Horizon 2020 (2020-SwafS-2018-1). Grant n°824489

Ime projekta: Territorial Responsible Research and Innovation Fostering Climate Action – TeRRIFICA.  (Odgovorno teritorijalno istraživanje i podsticanje inovativne akcije za klimu)

Koordinator Projekta: Wissenschaftsladen Bonn

Ovaj obrazac informisanog pristanka sastoji se iz dve celine:

• Strane sa informacijama o radionici

• Saglasnost (za potpisivanje učesnika studije)

Svakom učesniku će biti uručen primerak obrasca informisanog pristanka

I Deo: Informacije o radionici

Uvod: Pozivamo Vas da učestvujete u radionici koja se bavi uključivanjem zainteresovanih strana u proces kokreacije u kontekstu akcije za klimu i adaptacija na klimatske promene na lokalnom i regionalnom nivou.

Ovaj obrazac možda sadržati vama strane izraze. Ukoliko imate neka pitanja molimo Vas da ih u bilo kom trenutku postavite ispitivaču.

Cilj istraživanja: Ova radionica će identifikovati i fokusirati se na hitne lokalne ili regionalne izazove klimatskih delovanja. Pored toga, identifikovaće mogućnosti i prepreke za prihvatanje klimatskih akcija i ideja za prilagođavanje klimatskim promenama. Opšti cilj kokreativnih aktivnosti sprovedenih u okviru projekta TeRRIFICA je trasiranje smernica za zainteresovane strane, uzimajući u obzir njihove potrebe, kao i pokretače i barijere za klimatske akcije

Odabir učesnika: Pozivamo Vas da učestvujete u ovoj radionici zato što smatramo da Vaše iskustvo u polju akcije za klimu i/ili kokreacije i uključivanja zainteresovanih strana može značajno doprineti definisanju smernica u ovom domenu, koje bi se odnosile na čitav region.

Dobrovoljno učešće: Vaše učešče u ovoj radionici je na dobrovoljnoj bazi. Izbor je na Vama da li ćete učestvovati ili ne. Ova odluka neće uticati na Vašu eventualnu dalju uključenost u TeRRIFICA projekat. Imate slobodu da promenite mišljenje i obustavite svoje učešće u svakom trenutku, bez obzira na raniji pristanak.

Naknade: Ni na koji način nećete biti novčano stimulisani da učestvujete u ovoj radionici.

Poverljivost: Svi Vaši lični podaci biće čuvani u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka građana Srbije, I biće na raspolaganju samo članovima tima koji sprovode ovu radionicu.  Podaci prikupljeni u ovoj radionici zaštićeni su Opštom uredbom o zaštiti podataka (eng. GPDR).

Pravo da odbijete ili odustanete: Možete prekinuti svoje učešće u ovoj radionici u bilo kom trenutku bez ikakvih posledica.

Pravo na pirstup ili brisanje podataka: Imate pravo da u bilo kom trenutku zatražite da pristupite podacima i informacijama koje ste dali, da ih proverite ili prilagodite, ili da tražite da se isti izbrišu.

Pravo na podnošenje žalbe: Imate pravo da podnesete žalbu Upravnom organu ako smatrate da proces izvođenja radionice u kojoj učestvujete krši važeće zakone.

Koga kontaktirati: Koordinator projekta: Norbert Steinhaus. Poštanska adresa: Vissenschaftsladen Bonn e.V., Reuterstraße 157, 53113 Bonn. Adresa e-pošte: norbert.steinhaus@wilabonn.de

Lokalni kontakt: Nacionalni koordinator: dr Tanja Adnađević, Centar za promociju nauke, Kralja Petra 46, Beograd. Adresa e-pošte: tadnadjevic@cpn.rs

II Deo: Potvrda o pristanku

Pozvan/a sam da učestvujem u kokreativnoj radionici koja se bavi klimatskim delovanjem.

Ovim potvrđujem svoju informisanu saglasnost da: