Poziv za učešće u aktivnosti „Zeleni dnevnik – vodič za naučna istraživanja“

Pozivamo zainteresovane osnovne i srednje škole da u okviru Evropske noći istraživača predstave rezultate klimatskih istraživanja u svom okruženju. Savremeni život i izazovi u njemu iziskuju da se nauka i naučna istraživanja što više približe pojedincima da bismo što bolje razumeli naučne koncepte, pojave i procese, ali i da steknu određene veštine da primene ovo znanje na nove, možda i nenaučne situacije. Edukacijom mladih o složenim pitanjima kao što su klimatske promene ne samo da pokušavamo da podignemo svest o ovoj temi, već i da ih edukujemo o važnosti i upotrebi naučne metode. Mogućnost da realizuju istraživanje, prikažu rezultate i izvode zaključke predstavlja najbolji vid edukacije.

„Zeleni dnevnik – vodič za naučna istraživanja“ predstavlja aktivnost koja će se realizovati u okviru Evropske noći istraživača, projekta ReFocuS Art, kojim koordiniše Centar za promociju nauke, zajedno sa partnerima Institutom za biološka istraživanja „Siniša Stanković“, Univerziteta u Beogradu, Prirodno-matematičkim fakultetom Univerziteta u Nišu i Zavodom za zaštitu spomenika kulture u Kragujevcu.

Prijave počinju 30. septembra 2022 i traju mesec dana, do 20. novembra 2022. Obaveštenje o prihvaćenim prijavama šaljemo do 15. decembra 2022. Više informacija o pozivu možete da dobijete na: http://nocistrazivaca.rs/sr/zeleni-dnevnik